Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
* Amarantha: Amarantha Bloemsierkunst, gevestigd te Rijswijk, Herenstraat 9c, 2282BN, Tel.nr: 070-3193317, KvK.nr. 27137049, BTW.nr. NL181925679B01;
* Klant: De persoon/bedrijf die een bestelling plaatst bij Amarantha.

Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen tussen Amarantha en de klant. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door Amarantha

Artikel 4. Leveringtijden
Bestellingen voor het versturen van bloemen als geschenk geplaatst voor 12.00 uur van maandag tot en met zaterdag kunnen binnen de regio Haaglanden afgeleverd worden op dezelfde dag. Amarantha kan levering op zon- en feestdagen niet garanderen. Amarantha staat het vrij om bloemen, besteld voor levering op een zon- of feestdag, af te leveren op de dag daarvoor of de eerstvolgende werkdag daarna. De tijd van aflevering kan variëren aangezien Amarantha verschillende afspraken heeft met de bezorgers. Leveringen door heel het land vinden gewoonlijk plaats tussen 10.00 uur en 18.00 uur op doordeweekse dagen en tussen 10.00 en 17.00 op zaterdagen. Amarantha kan geen exact afleveringstijdstip garanderen. Op leveringen verzonden per PostNL zijn de voorwaarden van PostNL van toepassing.

Artikel 5. Overmacht
Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden zal Amarantha schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de klant, Amarantha vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, storing op internet (-servers), telefoonverbindingen. De klant mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op ander tijdstip te laten leveren.

Artikel 6. Prijzen
De prijzen die gelden staan onder de plaatjes van de producten en het plaatje toont de “normaal” grootte aan. Prijzen zijn inclusief 6 % BTW en varierend binnen de regio Haaglanden zullen van 3,50 euro tot 7,00 euro bezorgkosten toegevoegd worden per afleveradres. Buiten de regio Haaglanden geldt een verzendtarief van 8,50 per adres per twee boeketten.

Artikel 7. Betaling
Betaling geschiedt via iDeal (Internetbankieren). Daarbij zal 0,75 euro extra als administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Annulering
De klant kan de bestelling kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien Amarantha reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen nog tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien de klant geen juiste aflevergegevens heeft gegeven.

Artikel 9. Garantie/conformiteit
Voor bestellingen zal het geleverde product een zo groot mogelijke overeenkomst hebben met de afbeelding die door de klant is gekozen. Mocht het geleverde veel afwijken dan kan de klant dit kosteloos laten omruilen binnen 2 werkdagen of de bestelling annuleren.

Artikel 10. Klachtafhandeling
Klachten dienen schriftelijk (liefst per e-mail aan info@amarantha.biz ) of telefonisch aan Amarantha kenbaar te worden gemaakt. Amarantha zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Mocht het bestelde product niet geleverd zijn dan dient de klant dit binnen 2 dagen te melden, overige klachten zoals kwaliteit/tijdstip van levering dienen binnen 5 dagen gemeld te worden.

Artikel 11. Privacy
Amarantha behandelt alle klanteninformatie vertrouwelijk. Amarantha zal geen klanteninformatie aan derden doorgeven zonder nadrukkelijke goedkeuring van de klant.

Artikel 12. Overig
Amarantha kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen, de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op www.amarantha.biz zijn het meest recent. De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de algemene voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing. Het downloaden van materiaal van deze website is geheel op eigen risico. Het gebruik van enig materiaal op de website van Amarantha mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toesteming te hebben van Amarantha, worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of iets van gelijke strekking.

Artikel 13. Toepasselijk recht/geschillen
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 14. Zichttermijn
De zichttermijn, zoals bedoelt in het burgerlijk wetboek 7 artikel 46d, is bij aankopen bij Amarantha niet van toepassing, daar de producten die wij leveren snel verouderen.

Amarantha Bloemsierkunst
Herenstraat 9c
2282 BN Rijswijk
Telefoon 070-3193317
Fax 070-4156451
E-mail info@amarantha.biz
KvK 27137049
Btw NL181925679B01

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie